Η επιχείρηση Γιάννης Μπουζέτος δραστηριοποιείται στη μελέτη, εγκατάσταση και εμπορία συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και συνεργάτες αναλαμβάνει:

  • Μελέτη εγκαταστάσεων
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιολικών, γεωθερμικών και υδροηλεκτρικών συστημάτων
  • Σύνδεση της εγκατάστασης με τη μονάδα κατανάλωσης
  • Διεκπεραίωση των διαδικασιών με το Δημόσιο και τη ΔΕΗ
  • Συντήρηση μονάδων παραγωγής από Α.Π.Ε
  • Σύνταξη και κατάθεση δικαιολογητικών για αδειοδότηση από P.A.E.
  • Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας
  • Κατάθεση δικαιολογητικών στο υπουργείο Ανάπτυξης για χρηματοδότηση από Γ’ Κ.Π.Σ.
  • Ηλεκτρικά έργα.

 

Επίσημος συνεργάτης service Fronius